Funkcjonalności marketingowe NetSendo

7 materiałów wideo omawiających marketingowe funkcjonalności NetSendo oraz najnowsze strategie.

Budowa listy mailingowej

Jak dodać listę adresową

Jak dodać subskrybentów

Jak dodać wiadomość

Jak wysyłać wiadomośc od wielu list - wielomailing

Jak zmienić nagłówek naszej wiadomości - konfiguracja SMTP

Jak wygenerować formularz zapisu

Konfiguracja wiadomości systemowych

Ustawienia harmonogramu zadań CRON