One Click

Płatności jednym kliknięciem

3 kopia
2 kopia
1 kopia
0 kopia
one click scheme

Kluczowym elementem tuneli sprzedażowych jest moment skutecznej finalizacji transakcji

Dla wykorzystania pełnego potencjału całej ścieżki, istotne jest, aby proces dokonywania płatności był skrócony do minimum. Każdy dodatkowy element może rozpraszać uwagę klientów przez co wskaźnik konwersji będzie niższy.

Idealnym rozwiązaniem tego problemu jest funkcja OneClick. Dzięki niej, płatność dokonywana jest dosłownie za pomocą jednego kliknięcia. Dzieje się tak, w wyniku zapamiętania przez system poprzednich danych związanych z płatnością (karta płatnicza).

Klient nie musi po raz kolejny wypełniać formularzy. To rozwiązanie idealnie się sprawdza na ścieżkach sprzedażowych, gdzie klient ma kilka okazji aby sfinalizować transakcję.

Korzystanie z funkcji OneClick jest możliwe dzięki tokenizacji karty płatniczej. Można to rozumieć jako uwierzytelnienie danych karty. Klient, musi je wprowadzić do systemu przynajmniej raz.

Najczęściej ma to miejsce podczas pierwszych zakupów. Wówczas dane karty kierowane są do dostawcy usług płatniczych, którego zadaniem jest zastąpienie poufnych danych unikalnymi symbolami, np. indywidualnym numerem ID.

Etap 1

Autoryzacja

Dostawca usług płatniczych otrzymuje tokeny i przystępuje do weryfikacji katy płatniczej. Sprzedawca jeszcze nie otrzymuje wpłaty, ale środki są blokowane na koncie płatnika.

Etap 2

Obciążenie konta

W wyniku pozytywnej autoryzacji, konto płatnika zostaje poddane obciążeniu, a pobrane środki kierowane na konto sprzedawcy.

Wypróbuj możliwości i potencjał email marketingu

Sprawdź wersję Demo NetSendo

Twój pierwszy krok na drodze do zostania
Ninja email marketingu

NetSendo w wersji GOLD

Twój pierwszy krok na drodze do Ninja emai marketingu

NetSendo w wersji SILVER