Segmentacja

Właściwy cel to droga do sukcesu

Segmentacja polega na precyzyjnym dobieraniu grupy odbiorców, do których kierowana jest kampania mailingowa.

segmentacja użytkowników

Dokonuje się jej na podstawie wykonanych przez odbiorców określonych w NetSendo akcji. Kiedy taka segmentacja jest potrzebna?

Klasycznym przykładem jest uniknięcie wysyłania oferty sprzedaży tych samych produktów do osób, które już kupiły go wcześniej. Można tego dokonać poprzez utworzenie nowej listy subskrybentów (osoby, które kupiły) i ustawienie automatycznego wypisania z dotychczasowej listy.

Cała lista akcji pozwalających na segmentacje odbiorców w NetSendo:

Wypełnienie dodatkowego pola w formularzu zgłoszeniowym

Przeniesienie subskrybentów między listami po upłynięciu określonego czasu

Przeniesienie subskrybentów automatycznie po uzupełnieniu pola

Dodanie do formularza rejestracji opcjonalny checkbox do zapisania się na inne listy

Zaznaczenie listy, z których subskrybent ma być automatycznie wypisany, kiedy zapisze się na listę

Zaznaczenie listy, na którą subskrybent ma być automatycznie dopisany po rejestracji na listę

Zaznaczenie list, z których subskrybent ma być wypisany, kiedy wypisze się z tej listy

Wysyłanie do tych osób, które kliknęli w link

Wysyłanie do tych, którzy otworzyli lub nie otworzyli wiadomość

Wysyłanie do osób, które uzupełniły pole x

Przeniesienie osoby na inną listę po kliknięciu w link

Wykluczenie listy (osoby), do których maile mają być niewysyłane

Zobacz jak działa segmentacja subskrybentów w NetSendo

Segmentacja Subskrybentów

Wypróbuj możliwości i potencjał email marketingu

Sprawdź wersję Demo NetSendo

Twój pierwszy krok na drodze do zostania
Ninja email marketingu

NetSendo w wersji GOLD

Twój pierwszy krok na drodze do Ninja emai marketingu

NetSendo w wersji SILVER