Tunel sprzedażowy

Prowadź klienta za rączkę przez swoje produkty

Tunele sprzedażowe to zautomatyzowane ścieżki, które pozwalają na zwielokrotnienie efektów sprzedaży oraz uzyskanie dźwigni.

Stanowią doskonały sposób na optymalizowanie kosztów reklamy, gdzie obroty z tanich produktów zwracają jej koszty, a zyski generowane są z produktów droższych. Sprzedaż w tunelach opiera się na zaufaniu oraz zbudowanych relacjach. W efekcie, jest ona znacznie wyższa niż w przypadku ofert kierowanych bezpośrednio do zimnego kontaktu.

Tunele sprzedażowe skonstruowane za pomocą NetSendo pracują w trybie pełnej automatyzacji, a każdy krok klienta na ścieżce jest dokładnie zaplanowany.

Można dowolnie decydować, kiedy i do kogo będzie kierowana konkretna oferta. Następnie, na podstawie dokonanych przez nich akcji lub ich braku, można wysyłać kolejne oferty, bądź wiadomości zachęcające do dokonania transakcji.

Wszystko dzieje się bez Twojego udziału, na podstawie ustalonej wcześniej ścieżki oraz harmonogramu wysyłek powiadomień – pełna swoboda w działaniu. Co ważne, w NetSendo można na bieżąco kontrolować, które maile wzbudzają największe zainteresowanie i mają najwyższy wskaźnik otwieralności. Dzięki temu, ścieżka sprzedażowa może być cały czas modyfikowana oraz aktualizowana. Wszystko po to aby efekty sprzedaży były jak najlepsze.

funnel

Schemat tunelu sprzedażowego

Liczba elementów i rozwiązań możliwych do zastosowana podczas konstruowania tuneli sprzedażowych jest bardzo duża. Wszystko zależy od rodzaju oferty oraz wybranej grupy docelowej. W efekcie, poszczególne tunele sprzedażowe mogą się znacząco od siebie różnić. Są jednak pewne elementy, bez których nie może się obejść żaden z nich.

Zobacz jak wygląda konfiguracja tunelu sprzedażowego w NetSendo

Tunel sprzedażowy

Wypróbuj możliwości i potencjał email marketingu

Sprawdź wersję Demo NetSendo

Twój pierwszy krok na drodze do zostania
Ninja email marketingu

NetSendo w wersji GOLD

Twój pierwszy krok na drodze do Ninja emai marketingu

NetSendo w wersji SILVER